Ikonapolteknik@polteknik.pl Ikona+ 48 58 684 86 35 Ikona+48 601 569 456 Rzetelna Firma Firma rodzinna
PL EN
menu button

Polityka przetwarzania danych

załącznik G do Polityki Bezpieczeństwa POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

 

Ogólne informacje mające zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku, kod 80–297, Miszewko 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000095544, nr NIP 585-020-71-21
  2. POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
  3. Informujemy, że posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

 

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:

  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. W przypadku danych przetwarzanych bezpośrednio przez POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.informujemy, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO)

 

Kategorie osób, których dane podlegają przetwarzaniu

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Odbiorcy danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Informacja o charakterze wymogu podania danych i konsekwencja niepodania danych osobowych

Zautomatyzowany sposób przetwarzania danych

Kategorie odnośnych danych osobowych

Źródło pochodzenia danych osobowych w przypadku pozyskania ich w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania podmiotów gospodarczych, z którymi POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.. nawiązał współpracę lub podjął rozmowy dotyczące potencjalnej współpracy

Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy, analiza ofert.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

-

Przez okres podjętej współpracy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Umowny, konsekwencją niepodania danych jest niepodjęcie współpracy

-

Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail, NIP

ogólnodostępne portale internetowe, KRS, CEiDG

Dane osobowe osób fizycznych, których kontrahent lub potencjalny kontrahent wskazał jako osoby do kontaktu.

 

 

 

 

 

Utrzymanie kontaktucelem wykonywania lub zawarcia umowy

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do skutecznego wykonania umowy lub podjęcia współpracy

-

Przez okres podjętej współpracy,  a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Umowny

-

Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail

Od kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta

 

 

Dane klientów bądź potencjalnych klientów POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

 

 

 

Zawarcie, bądź wykonanie umowy

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

Biuro Rachunkowe – Fiskal Janusz Bullmann, Urząd Skarbowy, ZUS

Przez okres podjętych rozmów lub okres wskazany w umowie,  a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Umowny, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy

-

Imię, Nazwisko (w tym rodowe),  adres, numer kontaktowy, e-mail, PESEL, NIP, REGON,

Program Luceos

Dane osobowe pracowników i współpracowników POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

Wykonanie umowy o pracę/dzieło/zlecenie

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO oraz art. 6 ust. 1 c) RODO

Biuro Rachunkowe – Fiskal Janusz Bullmann, Urząd Skarbowy, ZUS

Przez okres zawarcia umowy o pracę/dzieło/zlecenie

Umowny, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy

-

Imię, Nazwisko (w tym rodowe),  adres, numer kontaktowy, e-mail, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców,  PESEL, NIP, nr rachunku bankowego, wykształcenie

-

Dane osobowe byłych pracowników i współpracowników POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO

-

Przez okres 10 lat od ustania stosunku pracy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Ustawowy

-

Imię, Nazwisko (w tym rodowe),  adres, numer kontaktowy, e-mail, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców,  PESEL, NIP, nr rachunku bankowego, wykształcenie

-

Dane osobowe kandydatów i potencjalnych kandydatów na pracowników lub współpracowników POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu potencjalnego zawarcia umowy

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

-

Do podjęcia decyzji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy/współpracy, a po podjęciu tej decyzji przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Warunek zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych jest nie zawarcie umowy

-

Imię, Nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, e-mail,

-

Dane osobowe dokonujących reklamacji

  towarów lub usług POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

Przeprowadzenie procedury reklamacyjnej

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO,  art. 6 ust. 1 f) RODO, w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej

-

Przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADO stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych

umowny, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wszczęcia procedury reklamacyjnej

-

Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail

-

Dane osobowe osób fizycznych – klientów sklepu internetowego POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o

wykonanie umowy sprzedaży

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

-

Przez okres zarejestrowania w sklepie internetowym, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

warunek zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych

jest brak możliwości zakupu produktów POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

-

Imię, nazwisko, numer kontaktowy, e-mail, adres

-

Dane osobowe postępowań sądowych i administracyjnych prowadzonych w POLTEKNIK Ltd. sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutecznego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do skutecznej ochrony interesów POLTEKNIK Ltd. sp. z o. o.

Sądy, właściwe urzędy

Przez czas trwania postępowań a po ich zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Ustawowy

-

Imię, Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, NIP

Sądy, urzędy, CEIDG, KRS

Dane nadawców oraz odbiorców 

Wykonanie umowy transportowej

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO

Firmy transportowe działające na zlecenie POLTEKNIK Ltd. sp. z o. o.

Przez czas trwania transportu, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść ADO oraz jakie mogą być podniesione przeciwko ADO, a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów ADO

Umowny,  konsekwencją braku podania danych jest nie zawarcie umowy

-

Imię, nazwisko, siedziba, REGON, NIP, nr. telefonu, adres e-mail, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny samochodu

Firmy transportowe

AKYAPAK - TurcjaAPOLLO S.R.L. - WłochyAUTOPULIT - HiszpaniaBAYKAL - TurcjaJORNS - SzwajcariaMITSUBISHI ELECTRIC - JaponiaMURATEC - JaponiaOMAS - WłochyRAS - NiemcySCHECHTL - NiemcyTORMEC - SzwajcariaWEINBRENNER - NiemcyKRASSER - Austria

NOWOŚCI 2020!